dissabte, 21 de novembre de 2020

NEBULITZACIO a CEIP GASPAR SABATER

     Fa una setmana, horabaixa, des de l'E.L.M. es va fer la tercera desinfecció de tot el centre escolar CEIP GASPAR SABATER, mitjançant una empresa especialitzada, com sempre cercant les màximes mesures per intentar evitar la transmissió d'aquest virus i la seguretat de tots; es va fer en finalitzar l’horari de menjador.

    Agraïment des d'APIMA a l'equip de govern de Palmanyola, que manté el seu de vetllar per la sanitat de la comunitat educativa.

    

    NEBULITZACIO a CEIP GASPAR SABATER

     Hace una semana, por la tarde, desde la E.L.M. se hizo la tercera desinfección de todo el centro escolar CEIP GASPAR SABATER, mediante una empresa especializada, como siempre buscando las máximas medidas para intentar evitar la transmisión de este virus y la seguridad de todos; se hizo al finalizar el horario de comedor.

Nuestro agradecimiento desde APIMA al equipo de gobierno de Palmanyola, que mantiene su compromiso por velar por la sanidad de la comunidad educativa.dimecres, 18 de novembre de 2020

ARRIBA NADAL

 Un any més arriben aquestes dates en què els nins, les nines i els majors volem il·lusionar-nos amb bons desitjos i en els quals l'ambient, la família, els amics i la decoració fan que els nostres millors records obrin els nostres cors. Per tot això, des d'APIMA ens agradaria que ens ajudeu a decorar l’escola. Especialment enguany que les dificultats derivades de la pandèmia impedeixen realitzar moltes de les activitats que tenim per costum realitzar, tant a l’escola com amb la família.

Us passem diversos models de decoració, tant per l’alumnat de primària com pel d'infantil. Aquests models s'han d'imprimir en una fulla DIN-A 4 , retallar-los i utilitzar-los com a plantilla sobre goma EVA. Després s’ha de retallar la goma EVA per tal de muntar la figura del model triat.

Seran les nines i els nins qui hauran de dur les figures acabades a la seva classe abans del divendres 11 de desembre. Els membres d’APIMA les recollirem de classe amb la col·laboració del professorat i les utilitzarem per decorar l’escola per a Nadal

La vostra participació i complicitat és fonamental per acostar el Nadal a la nostra Escola.

Un año más llegan estas fechas en que los niños, las niñas y los mayores queremos ilusionarnos con buenos deseos y en los que el ambiente, la familia, los amigos y la decoración hacen que nuestros mejores recuerdos abran nuestros corazones. Por todo ello, desde APIMA nos gustaría que nos ayudéis a decorar la escuela. Especialmente este año en que las dificultades derivadas de la pandemia impiden realizar muchas de las actividades que tenemos por costumbre realizar, tanto en la escuela como con la familia.

Os pasamos varios modelos de decoración, tanto para el alumnado de primaria como para el de infantil. Estos modelos se tienen que imprimir en una hoja DIN-A 4, recortarlos y utilizarlos como plantilla sobre goma EVA. Luego se debe recortar la goma EVA para montar la figura del modelo elegido.

Serán las niñas y los niños que deberán llevar las figuras terminadas a su clase antes del viernes 11 de diciembre. Los miembros de APIMA las recogeremos de clase con la colaboración de los profesores y las utilizaremos para decorar la escuela para Navidad.

Vuestra participación y complicidad es fundamental para acercar la Navidad a nuestra Escuela.

dimecres, 11 de novembre de 2020

Relleu en APIMA CEIP Gaspar Sabater

Després de l'Assemblea 2020 d'APIMA i amb les noves incorporacions s'ha celebrat la primera Junta on he estat elegida per unanimitat com a nova presidenta.

Vull agrair la confiança que tots els membres de la Junta d’APIMA han dipositat en mi. Començ aquesta nova etapa amb molta il·lusió i ganes de treballar. Estic especialment agraïda a na Teresa Lagar, fins ara presidenta, per tot el seu suport durant aquesta transició i per la seva voluntat de seguir sumant com a vicepresidenta: la seva feina durant tots aquests anys és una inspiració. Em poso a disposició de totes les famílies sòcies per a continuar treballant tots junts pel benestar de les nostres filles i fills.


Maria del Mar Vich


Maria del Mar Vich pren el relleu de Mª Teresa Lagar
Maria del Mar Vich toma el relevo de Mª Teresa Lagar


ENTRE TOTS FEIM ESCOLA


Después de la Asamblea 2020 de APIMA y con las nuevas incorporaciones se ha celebrado la primera Junta donde he sido elegida por unanimidad como nueva presidenta. 

Quiero agradecer la confianza que todos los miembros de la Junta de APIMA han depositado en mí. Comienzo esta nueva etapa con mucha ilusión y ganas de trabajar. Estoy especialmente agradecida a Teresa Lagar, hasta ahora presidenta, por todo su apoyo durante esta transición y por su voluntad de seguir sumando como vicepresidenta: su trabajo durante todos estos años es una inspiración. Me pongo a disposición de todas las familias socias para continuar trabajando todos juntos por el bienestar de nuestras hijas e hijos.


Maria del Mar Vich