divendres, 7 de juny de 2019

Deduccions IRPF per a fills menors de 6 anys

Vos volíem informar que enguany hi ha una nova deducció autonòmica a l'IRPF que pot ser del vostre interès si teniu fills menors de 6 anys.

Vos podeu deduir un 40% de les despeses relacionades amb escoleta matinera, menjador i activitats extraescolars que es facin dins l'escola (les que organitza l'APIMA). A més, si teniu fills més petits, també vos podeu deduir les despeses d'escoleta fins que tenguin 3 anys.

Hi ha un màxim de deducció de 600 euros per fill i hi ha un límit màxim de la base imposable general per poder tenir dret a la deducció: 30.000 euros en tributació individual i 48.000 euros en tributació conjunta.

Només es poden deduir les despeses que s'hagin fet mitjançant pagaments bancaris o amb targeta, no en efectiu. Aquest és el cas de les extraescolars que organitza l'APIMA (i també del servei de menjador de Julio Tundidor), que es fan per domiciliació bancària.

No fa falta que demaneu cap justificant de pagament a l'APIMA (o al menjador), basta que tengueu el comprovant del cobrament al vostre compte corrent (per exemple amb un extracte del compte).

Podeu mirar tots els detalls a la pàgina corresponent de l'Agència Tributària.