dijous, 20 d’agost del 2015

LLISTAT DE PREUS LLIBRES DE TEXT CURS 2015-2016LLISTAT PREUS LLIBRES CURS 2015-2016
EDUCACIÓ INFANTIL 3 ANYS 52,00 €
EDUCACIÓ INFANTIL 4 ANYS 53,00 €
EDUCACIÓ INFANTIL 5 ANYS 53,00 €
EDUCACIÓ PRIMARIA 1er 143,58 €
EDUCACIÓ PRIMARIA 2on 124,29 €
EDUCACIÓ PRIMARIA 3er 180,59 €
EDUCACIÓ PRIMARIA 4t 182,43 €
EDUCACIÓ PRIMARIA 5è 166,88 €
EDUCACIÓ PRIMARIA 6è 166,78 €
* Recordau que per obtenir el descompte d'Apima (10% descompte) 
heu d'haver ingressat l'import de la cuota anual abans de dia 7 de 
setembre.
* Com a novetat, enguany les families nombroses que siguin socies de
l'Apima tendran un 15% de descompte aportant el carnet de familia
nombrosa.
La cuota es de 35€ anuals i la podeu ingressar al compte de l'Apima
ES42 0487 2005 84 2000022262, indicant cuota anual més el nom 
del germà que estigui al curs més alt.
Una salutació,
Apima Gaspar Sabater.