dimecres, 10 de juliol del 2013

Carta a la Sra.Consellera d'educaciò

Joana Maria Camps Bosch - 
Conselleria d´Educació Cultura i universitatsSenyora Consellera,
Des de la Junta Directiva de l´APIMA del CEIP Gaspar Sabater de Palmanyola, i, més concretament, els pares i mares sotasignants en el llistat adjunt,  ens posam en contacte amb vostè per manifestar la nostra sorpresa en el procés que s´ha seguit a l´hora de designar la nova Direcció de la nostra escola.
Al formar part del Consell Escolar com a representants dels pares i de les mares, així com de l´APIMA, ens consta que, l´anterior director, Gabriel Arrom Tomas, va comunicar a la Conselleria d´Educació, així com a l´Inspector de Centres  la voluntat de donar continuïtat al seu càrrec.
L´avaluació realitzada per l´Inspector va ser favorable a que el director seguis desenvolupant les seves funcions com a tal, juntament amb el mateix Equip Directiu durant el proper curs 2013-14.
Els pares i mares que formam part del Consell Escolar i/o de l´APIMA, volem comunicar-vos que la feina realitzada per l´Equip Directiu durant el cusos 2011-12 i 2012-13 ha estat excel·lent, donat que s´han anat complint els objectius marcats inicialment de feina conjunta entre Escola i Apima.
Cal incidir en la professionalitat demostrada per part de tot l´Equip Directiu i, més concretament, del seu Director al estar sempre obert a rebre qualsevol suggeriment per part dels pares i mares i, demostrant, en tot moment, la seva implicació fent feina d´una manera molt propera, tant amb l´alumnat com amb les famílies.
Totes les propostes presentades per part de l´APIMA, no només s´han tengut en compte, sinó que, l´Equip Directiu i la resta de professorat han afavorit que es poguessin dur a termini, com, per exemple, la realització de les activitats extraescolars dins l´horari lectiu, doncs l’anterior directora no va autoritzar mai que es realitzassin de 16:00h. a 17:00h., que és l´horari adient  per poder conciliar vida laboral i familiar. S´han realitzat activitats organitzades conjuntament entre l´escola i l´Apima com la Festa de Nadal, la Festa de fi de curs, Sant Antoni, etc.
També s´han iniciat projectes comuns per a realitzar el curs entrant, com per exemple, els espais familiars, noves activitats extraescolars,...

Demanam explicacions de per què, amb un Equip Directiu que, ja coneix la realitat del centre i amb predisposició a donar seguiment a la seva tasca durant el curs proper, s´ha enviat una nova persona per ocupar el càrrec de direcció. La qual cosa no vol dir que posem en dubte la seva professionalitat i capacitat per a desenvolupar les funcions que li corresponen, però, el fet de que sigui una persona que no forma part ni de l´Equip Directiu cessat, ni del professorat actual, fa que això impliqui una nova adaptació, tant per part del nou Equip Directiu, com del professorat, de l´alumnat i de l´APIMA.  
Els pares i mares volem manifestar que, pensant primer i sempre en els nostres infants, i tenint en compte que és tant important el que puguin tenir una constància en el seu dia a dia,  farem el que calgui per a facilitar que això sigui així.
Per tant, així com l´Inspector de Centres, després de consultar prèviament al professorat i als pares i mares representants del Consell Escolar va valorar satisfactòriament que el Director cessat seguis desenvolupant les seves funcions,  ens hagués agradat que, per part de Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, s´hagues tengut en compte la seva valoració tècnica.
Veient que això no ha succeït com esperàvem, li demanam que ens faci explícits els motius pels quals s´ha cessat a l´anterior director i una argumentació del procediment seguit per a la designació del nou Equip Directiu.
També aprofitam per comunicar-li que l´APIMA i, més concretament els pares i mares relacionats a continuació seguirem col.laborant com fins ara, tant amb el nou Equip Directiu, com amb el professorat, amb la finalitat de garantir la nostra participació de manera activa dins l´ àmbit de l´escola.
Salutacions cordials.
Palmanyola a, 10 de juliol del 2013


Si voleu podeu signar aquesta carta omplint les fulles que hem deixat a diversos comerços de Palmanyola, hi trobareu a la Papereria Clip, al forn Can Tomeu, a Ses Xuxes de Palmayola i a la merceria Juani, desde aquí agrair el suport que ens donen.

dimecres, 3 de juliol del 2013

Indignados por el cambio

Apreciados/as padres y madres
La junta directiva de la Apima quiere manifestar su total desacuerdo con la destitución del equipo directivo del colegio, y con el procedimiento seguido, para la designación de la nueva directora.
Biel Arrom ya comunicó a la Conselleria de Educación que en el caso de que nadie presentara proyecto para la dirección del centro escolar, él estaría dispuesto y encantado de continuar en el cargo.
Las evaluaciones realizadas por el inspector, el claustro de profesores y el consell escolar eran totalmente positivas hacia el equipo directivo, por lo que nada hacia prever que no continuarían en el cargo.
La Apima considera que el trabajo realizado por el equipo directivo durante estos dos años, ha sido muy satisfactorio, llegando a niveles de colaboración y entendimiento no alcanzados con anteriores directivas. Consideramos que en todo momento se han volcado en el alumnado a todos sus niveles, generando un clima de participación, seguridad y confianza entre toda la comunidad educativa del centro, ganándose el respeto de todos ellos.
En todo momento la Apima se ha visto arropada por este equipo directivo, por lo tanto ahora nos vemos en la obligación moral y afectiva, de solicitar a la Conselleria una simple explicación de los motivos que les han llevado a tomar la decisión de destituir a este equipo directivo.
Por lo cual os informamos que estamos preparando un escrito para entregar a la Conselleria, por lo que solicitamos vuestra inestimable colaboración, firmando, cuando os llegue, el documento de recogida de firmas que adjuntaremos a la carta.
Queremos dejar claro que no estamos en contra de la nueva directora, pero sí en las formas en que se ha llevado la destitución de Biel, Jaume y Maribel como equipo directivo.

Aprovechamos la ocasión para informaros de nuestro teléfono móvil (638023029). Y que los cargos de la junta directiva actual son:
Maria Teresa Lagar- presidenta
Juan M Manzano- vicepresidente
Maria Victoria Muńoz- secretaria
Sandra Llop- tesorera

Saludos a todos y quedamos a la espera de vuestros comentarios.
Retomamos la actividad del blog desde hoy y os iremos informando, tanto de actividades como de novedades que afecten al colegio del cual somos todos padres y madres.