dimecres, 10 de juliol de 2013

Carta a la Sra.Consellera d'educaciò

Joana Maria Camps Bosch - 
Conselleria d´Educació Cultura i universitatsSenyora Consellera,
Des de la Junta Directiva de l´APIMA del CEIP Gaspar Sabater de Palmanyola, i, més concretament, els pares i mares sotasignants en el llistat adjunt,  ens posam en contacte amb vostè per manifestar la nostra sorpresa en el procés que s´ha seguit a l´hora de designar la nova Direcció de la nostra escola.
Al formar part del Consell Escolar com a representants dels pares i de les mares, així com de l´APIMA, ens consta que, l´anterior director, Gabriel Arrom Tomas, va comunicar a la Conselleria d´Educació, així com a l´Inspector de Centres  la voluntat de donar continuïtat al seu càrrec.
L´avaluació realitzada per l´Inspector va ser favorable a que el director seguis desenvolupant les seves funcions com a tal, juntament amb el mateix Equip Directiu durant el proper curs 2013-14.
Els pares i mares que formam part del Consell Escolar i/o de l´APIMA, volem comunicar-vos que la feina realitzada per l´Equip Directiu durant el cusos 2011-12 i 2012-13 ha estat excel·lent, donat que s´han anat complint els objectius marcats inicialment de feina conjunta entre Escola i Apima.
Cal incidir en la professionalitat demostrada per part de tot l´Equip Directiu i, més concretament, del seu Director al estar sempre obert a rebre qualsevol suggeriment per part dels pares i mares i, demostrant, en tot moment, la seva implicació fent feina d´una manera molt propera, tant amb l´alumnat com amb les famílies.
Totes les propostes presentades per part de l´APIMA, no només s´han tengut en compte, sinó que, l´Equip Directiu i la resta de professorat han afavorit que es poguessin dur a termini, com, per exemple, la realització de les activitats extraescolars dins l´horari lectiu, doncs l’anterior directora no va autoritzar mai que es realitzassin de 16:00h. a 17:00h., que és l´horari adient  per poder conciliar vida laboral i familiar. S´han realitzat activitats organitzades conjuntament entre l´escola i l´Apima com la Festa de Nadal, la Festa de fi de curs, Sant Antoni, etc.
També s´han iniciat projectes comuns per a realitzar el curs entrant, com per exemple, els espais familiars, noves activitats extraescolars,...

Demanam explicacions de per què, amb un Equip Directiu que, ja coneix la realitat del centre i amb predisposició a donar seguiment a la seva tasca durant el curs proper, s´ha enviat una nova persona per ocupar el càrrec de direcció. La qual cosa no vol dir que posem en dubte la seva professionalitat i capacitat per a desenvolupar les funcions que li corresponen, però, el fet de que sigui una persona que no forma part ni de l´Equip Directiu cessat, ni del professorat actual, fa que això impliqui una nova adaptació, tant per part del nou Equip Directiu, com del professorat, de l´alumnat i de l´APIMA.  
Els pares i mares volem manifestar que, pensant primer i sempre en els nostres infants, i tenint en compte que és tant important el que puguin tenir una constància en el seu dia a dia,  farem el que calgui per a facilitar que això sigui així.
Per tant, així com l´Inspector de Centres, després de consultar prèviament al professorat i als pares i mares representants del Consell Escolar va valorar satisfactòriament que el Director cessat seguis desenvolupant les seves funcions,  ens hagués agradat que, per part de Direcció General de Planificació, Infraestructures Educatives i Recursos Humans, s´hagues tengut en compte la seva valoració tècnica.
Veient que això no ha succeït com esperàvem, li demanam que ens faci explícits els motius pels quals s´ha cessat a l´anterior director i una argumentació del procediment seguit per a la designació del nou Equip Directiu.
També aprofitam per comunicar-li que l´APIMA i, més concretament els pares i mares relacionats a continuació seguirem col.laborant com fins ara, tant amb el nou Equip Directiu, com amb el professorat, amb la finalitat de garantir la nostra participació de manera activa dins l´ àmbit de l´escola.
Salutacions cordials.
Palmanyola a, 10 de juliol del 2013


Si voleu podeu signar aquesta carta omplint les fulles que hem deixat a diversos comerços de Palmanyola, hi trobareu a la Papereria Clip, al forn Can Tomeu, a Ses Xuxes de Palmayola i a la merceria Juani, desde aquí agrair el suport que ens donen.