dimarts, 20 de novembre del 2018

Eleccions al Consell Escolar

El pròxim dilluns 26 tendran lloc les eleccions al Consell Escolar.

El Consell Escolar és l'òrgan de govern del centre. Tot i que la representació dels pares i mares és minoritària, és molt important tenir-hi veu i vot per poder transmetre les vostres propostes i participar en totes les decisions importants.

Els pares i mares tenim 4 representants, a més d'un que anomena l'APIMA. En aquestes eleccions se'n trien dos d'aquests representants, que tindran un mandat de 4 anys.

Les tres candidates que es presenten són aquestes, per ordre alfabètic:

  • María del Carmen Abraham Miró
  • María Jesús Álvarez Torres
  • Margarita Oliver Miró   

La votació serà el dia 26 de 14:00 a 16:00. Podeu optar per votar anticipadament ("per correu"). Per fer-ho, heu de demanar la papereta a la Secretaria del centre. Després l'heu d'emplenar marcant una o dues de les candidates. I per acabar l'heu de lliurar a la Secretaria dins un sobre que també contengui una fotocòpia del DNI. Teniu fins al mateix dia 26 per lliurar el vostre vot.

Sigui presencialment o per correu, vos demanam que hi participeu!

dimarts, 6 de novembre del 2018

Assemblea 2018

Vos convidam a tots a participar en l'assemblea de l'APIMA. Serà el proper dijous 15 de novembre. La primera convocatòria és a les 17:00, la segona a les 17:30. 

L'ordre del dia és el següent:
  1. Aprovació Acta Assemblea 2017.
  2. Presentació Memòria Activitats curs anterior.
  3. Memòria Econòmica 2017 i dades del 2018.
  4. Presentació de les activitats i serveis per a aquest curs 2018/2019.
  5. Renovació càrrecs de la Junta Directiva de l'Apima.
  6. Precs i preguntes.
Necessitam conèixer les vostres necessitats i inquietuds per poder oferir els serveis que més interessin a les famílies sòcies. No hi falteu, la vostra opinió és molt important! 

Hi haurà servei de guarderia. Per poder organitzar-ho, necessitam que ens comuniqueu, no més tard de dilluns 12, si teniu previst emprar aquest servei, i en cas afirmatiu, indiqueu-nos quants de nins/es.

Aprofitarem l'assemblea per repartir els VALS DESCOMPTE als assistents.

I no ho oblideu:
L'APIMA som tots!!


dilluns, 5 de novembre del 2018

Recordatori: fotos de Nadal

Ja us deu haver arribat per altres canals la informació del tradicional lot de fotos de Nadal.

La sessió de fotos serà el proper dilluns 12, en temps de classe. Recordau que demà dimarts és el darrer dia per lliurar el formulari (també hi trobareu tota la informació) al vostre tutor. I recordau també que només es faran les fotos si divendres 9 ha arribat el pagament corresponent.

No ho deixeu per al darrer moment!