dimarts, 20 de novembre de 2018

Eleccions al Consell Escolar

El pròxim dilluns 26 tendran lloc les eleccions al Consell Escolar.

El Consell Escolar és l'òrgan de govern del centre. Tot i que la representació dels pares i mares és minoritària, és molt important tenir-hi veu i vot per poder transmetre les vostres propostes i participar en totes les decisions importants.

Els pares i mares tenim 4 representants, a més d'un que anomena l'APIMA. En aquestes eleccions se'n trien dos d'aquests representants, que tindran un mandat de 4 anys.

Les tres candidates que es presenten són aquestes, per ordre alfabètic:

  • María del Carmen Abraham Miró
  • María Jesús Álvarez Torres
  • Margarita Oliver Miró   

La votació serà el dia 26 de 14:00 a 16:00. Podeu optar per votar anticipadament ("per correu"). Per fer-ho, heu de demanar la papereta a la Secretaria del centre. Després l'heu d'emplenar marcant una o dues de les candidates. I per acabar l'heu de lliurar a la Secretaria dins un sobre que també contengui una fotocòpia del DNI. Teniu fins al mateix dia 26 per lliurar el vostre vot.

Sigui presencialment o per correu, vos demanam que hi participeu!