dimarts, 6 de novembre del 2018

Assemblea 2018

Vos convidam a tots a participar en l'assemblea de l'APIMA. Serà el proper dijous 15 de novembre. La primera convocatòria és a les 17:00, la segona a les 17:30. 

L'ordre del dia és el següent:
  1. Aprovació Acta Assemblea 2017.
  2. Presentació Memòria Activitats curs anterior.
  3. Memòria Econòmica 2017 i dades del 2018.
  4. Presentació de les activitats i serveis per a aquest curs 2018/2019.
  5. Renovació càrrecs de la Junta Directiva de l'Apima.
  6. Precs i preguntes.
Necessitam conèixer les vostres necessitats i inquietuds per poder oferir els serveis que més interessin a les famílies sòcies. No hi falteu, la vostra opinió és molt important! 

Hi haurà servei de guarderia. Per poder organitzar-ho, necessitam que ens comuniqueu, no més tard de dilluns 12, si teniu previst emprar aquest servei, i en cas afirmatiu, indiqueu-nos quants de nins/es.

Aprofitarem l'assemblea per repartir els VALS DESCOMPTE als assistents.

I no ho oblideu:
L'APIMA som tots!!