dilluns, 31 d’agost del 2020

Reunió amb el director del Centre sobre l'inici del curs

Avui, dia 31, la Junta de l’APIMA hem tengut una reunió amb en Biel, el director del Centre, per explicar-nos els detalls de l’escenari B del pla de contingència i de les principals novetats de cara al començament de curs. 


Us volem transmetre els punts més importants que hem tractat. I volem aprofitar per donar les gràcies a en Biel per la seva atenció, donant-nos tota la informació i contestant tots els nostres dubtes. Tengueu en compte que és una previsió, perquè com sabeu les instruccions van canviant dia a dia.


Grups

En l’escenari B els grups no poden tenir més de 20 alumnes. Hi ha canvis respecte del pla de contingència aprovat el juliol. Es desdoblaran en dos grups tots els cursos de 1r a 4t de Primària. 5è i 6è donaran lloc a 3 grups, un d’ells mixt, amb alumnes dels dos nivells. A Educació Infantil hi haurà un únic grup per a cada curs. Aquests grups (11 de Primària i 3 d’Infantil) són els anomenats grups estables (o grups bimbolla). Aquests grups no es poden mesclar en cap moment dins de l’escola. Recordau que de totes formes hauran de dur mascareta i respectar les distàncies de seguretat.


Inici de les classes

Com segurament haureu llegit en els mitjans de comunicació, els centres amb més de 150 alumnes han de començar gradualment el curs. En el nostre centre es farà així:

  • Dijous 10: Educació Infantil
  • Divendres 11: 1r, 2n i 3r de Primària
  • Dilluns 14: 4t, 5è i 6è de Primària


Escola matinera, menjador i activitats extraescolars

L’organització d’aquests serveis és molt complexa perquè en tot moment s’han de mantenir separats els grups estables. El centre farà arribar una enquesta on-line als pares perquè indiquin la seva previsió de cara a la utilització d’aquests serveis. És molt important que empleneu l’enquesta. El menjador està garantit, almenys per als alumnes que hi queden a diari. L’escola matinera i les extraescolars dependran de diversos factors.


Entrada a les aules

Abans de començar el curs ens donaran més detalls, però us podem avançar que l’entrada serà entre les 8:50 i les 9:00 i que es farà per les 4 portes, segons el curs. Els alumnes de 3 anys entraran pel carrer Magnòlies, per la porta del pati d’Infantil. Els de 4 i 5 anys ho faran per l’entrada habitual d’Infantil del carrer Gardènies. De 1r a 4t de Primària entraran per la porta habitual de Primària del carrer Gardènies. Els de 5è i 6è de Primària ho faran pel carrer Magnòlies, per la porta dels cotxes. La puntualitat és molt important, enguany més que mai.

Tingueu present també que enguany no pot entrar cap pare o mare al recinte de l’escola (amb l’excepció dels de 3 anys).


Reunions d’inici de curs

Com és habitual, els alumnes d’Infantil les faran abans de començar el curs, mentre que els de Primària serà una vegada ja començat. Encara no és segur si se faran de manera presencial (per tandes) o telemàtica.

Preus dels llibres de text

Des de la distribuïdora ens han passat els preus dels llibres de text. Aquí podeu veure els detalls:

Recordau que la venda es farà el dilluns dia 7, de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00, i que els socis tenen un 10% de descompte sobre aquest preu, a més d'un 5% addicional per a famílies nombroses o monoparentals (que siguin sòcies). 

Recordau també que avui dia 31 d'agost és el darrer dia per fer la inscripció i pagament de la quota amb descompte.


dilluns, 17 d’agost del 2020

Venda de llibres de text

El dilluns 7 de setembre (de 10:00 a 14:00 i de 15:00 a 18:00) tendreu l'oportunitat d'adquirir els llibres de text a l'escola amb un descompte per a les famílies sòcies del 10% sobre el preu de venda de l'editor. A més, per als socis que siguin família nombrosa o monoparental hi haurà un descompte addicional del 5%. 

No oblideu que per optar a aquests descomptes, heu d'haver-vos inscrit i haver fet el pagament de la quota prèviament, amb prou antelació per poder-ho comunicar a la distribuïdora. En cap cas es podrà fer el pagament de la quota en efectiu en el moment de la venda de llibres. Recordau també que si feis el pagament durant el mes d'agost, la quota seran 30 euros en lloc de 35. Si encara no ho heu fet, podeu consultar tots els detalls sobre la inscripció i el pagament.Ajuts a la conciliació per la COVID-19

Per si és del vostre interès, vos comunicam que el dia 10 d'agost el Govern de les Illes Balears va publicar una convocatòria d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Especialment dirigides a les famílies són les línies B i D que es podran sol·licitar des de l’1 de setembre fins el 8 d’octubre:

  • LÍNIA B: Persones físiques que contractin persones donades d'alta en el sistema especial per a treballadors i treballadores de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social (Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre) per a la cura a domicili de fills o filles menors de fins a 14 anys.
  • LÍNIA D: Persones físiques que inscriguin en els seus filles i filles d'entre 3 i 14 anys en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de Mallorca, d'acord amb les definicions establertes a l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut promoguts per entitats diferents a les previstes a la Línia A. Les activitats esmentades han de complir els requisits prevists en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

Trobareu tots els detalls i les sol·licituds a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.