dilluns, 17 d’agost de 2020

Ajuts a la conciliació per la COVID-19

Per si és del vostre interès, vos comunicam que el dia 10 d'agost el Govern de les Illes Balears va publicar una convocatòria d'ajuts a la conciliació destinats a pal·liar els efectes de la COVID-19.

Especialment dirigides a les famílies són les línies B i D que es podran sol·licitar des de l’1 de setembre fins el 8 d’octubre:

  • LÍNIA B: Persones físiques que contractin persones donades d'alta en el sistema especial per a treballadors i treballadores de la Llar establert en el Règim General de la Seguretat Social (Reial Decret 1620/2011, de 14 de novembre) per a la cura a domicili de fills o filles menors de fins a 14 anys.
  • LÍNIA D: Persones físiques que inscriguin en els seus filles i filles d'entre 3 i 14 anys en activitats d'educació en el temps lliure infantil i juvenil de Mallorca, d'acord amb les definicions establertes a l'article 37.4 del Decret 23/2018, de 6 de juliol, pel qual es desplega parcialment la Llei 10/2006, de 26 de juliol, integral de la joventut promoguts per entitats diferents a les previstes a la Línia A. Les activitats esmentades han de complir els requisits prevists en aquesta norma i en la resta de normativa aplicable i estar comunicades al consell insular respectiu mitjançant declaració responsable.

Trobareu tots els detalls i les sol·licituds a la seu electrònica del Govern de les Illes Balears.