dimarts, 26 de juliol del 2016

VENDA LLIBRES DE TEXT CURS 2016-2017

La informació sobre llibres i material escolar per al proper curs la podeu obtenir al blog de l'escola:  cpgasparsabater.blogspot.com
 
 
El 5% de descompte adicional que tendran les famílies nombroses també serà d'aplicació per les famílies monoparentals, aportant la documentació adient.