dimarts, 17 de setembre de 2019

Activitats extraescolars curs 2019/20

Després d'analitzar els resultats de les enquestes que heu anat emplenant aquests dies, ja tenim preparada l'oferta d'activitats extraescolars per a aquest curs.

Pensau que encara és provisional, ja que necessitam un mínim de 8 nins o nines per a poder posar en marxa cada activitat. A finals de mes, en funció de les inscripcions, vos informarem de l'oferta definitiva. Per això, és molt important que empleneu el full d'inscripció i el lliureu al tutor/a abans del 22 de setembre.

Recordau que les activitats comencen el mes d'octubre i acaben a finals del mes de maig.

A continuació podeu trobar els preus de cada activitat. Com veis, totes ofereixen l'opció de fer un o dos dies per setmana, excepte Robòtica que només en permet dos. Recordau que els socis de l'APIMA teniu un descompte del 10% sobre aquests preus i que també hi ha un descompte addicional del 5% a partir del segon germà inscrit a la mateixa activitat. El pagament es farà trimestralment mitjançant domiciliació bancària.