dilluns, 17 de desembre del 2018

Junta de l'APIMA (i representants al Consell Escolar)

Per a la vostra informació, després de l'assemblea i la primera reunió de la nova junta, aquesta queda constituïda de la següent manera:
PRESIDENTA: MARÍA TERESA LAGAR HERNÁNDEZ
VICEPRESIDENTA: SONIA SAAVEDRA FERREIRA
TRESORERA: AINA SOCIAS GARAU
SECRETARI: PEDRO BERRUEZO CHIVA
VOCAL 1: FRANCISCA PUIG GARCÍA
VOCAL 2: ANTONIO NAVARRETE TERRASA
VOCAL 3: CATALINA MARTÍNEZ AMENGUAL
VOCAL 4: SORAYA BENTHAMI MORA
VOCAL 5: MARGARITA OLIVER MIRÓ
VOCAL 6: MARÍA VICTORIA MUÑOZ DURÁN

Per altra banda, tot i que probablement ja en teniu coneixement, aprofitam per recordar-vos quines són les representants dels pares i mares al Consell Escolar després de les darreres eleccions:
MARGARITA OLIVER MIRÓ
MARÍA JESÚS ÁLVAREZ TORRES
AINA SOCIAS GARAU
SORAYA BENTHAMI MORA
MARÍA TERESA LAGAR HERNÁNDEZ (en representació de l'APIMA)