dimecres, 13 de gener del 2021

SUSPENSIÓ EXTRAESCOLARS

    Amb motiu de l'actual situació de la pandémia a l'illa de Mallorca i en compliment de les restriccions decretades pel Govern, estàn suspeses les activitats extraescolars.

    Quan ho autoritzin, reprendrem les activitats de: patinatge, robòtica i play english.

El mes de gener estava abonat per avançat, de manera que el període d'inactivitat serà compensat en funció de la situació i període d'inactivitat en la forma en que es determini.

    

    Con motivo de la actual situación de la pandemia en la isla de Mallorca y en cumplimiento de las restricciones decretadas por el Govern, están suspendidas las actividades extraescolares.

    Cuando lo autoricen, retomaremos las actividades de: patinaje, robótica y play english.

 

    El mes de enero estaba abonado por adelantado, por lo que el periodo de inactividad será compensado en función de la situación y periodo de inactividad en la forma que se determine.