dimecres, 18 de novembre de 2020

ARRIBA NADAL

 Un any més arriben aquestes dates en què els nins, les nines i els majors volem il·lusionar-nos amb bons desitjos i en els quals l'ambient, la família, els amics i la decoració fan que els nostres millors records obrin els nostres cors. Per tot això, des d'APIMA ens agradaria que ens ajudeu a decorar l’escola. Especialment enguany que les dificultats derivades de la pandèmia impedeixen realitzar moltes de les activitats que tenim per costum realitzar, tant a l’escola com amb la família.

Us passem diversos models de decoració, tant per l’alumnat de primària com pel d'infantil. Aquests models s'han d'imprimir en una fulla DIN-A 4 , retallar-los i utilitzar-los com a plantilla sobre goma EVA. Després s’ha de retallar la goma EVA per tal de muntar la figura del model triat.

Seran les nines i els nins qui hauran de dur les figures acabades a la seva classe abans del divendres 11 de desembre. Els membres d’APIMA les recollirem de classe amb la col·laboració del professorat i les utilitzarem per decorar l’escola per a Nadal

La vostra participació i complicitat és fonamental per acostar el Nadal a la nostra Escola.

Un año más llegan estas fechas en que los niños, las niñas y los mayores queremos ilusionarnos con buenos deseos y en los que el ambiente, la familia, los amigos y la decoración hacen que nuestros mejores recuerdos abran nuestros corazones. Por todo ello, desde APIMA nos gustaría que nos ayudéis a decorar la escuela. Especialmente este año en que las dificultades derivadas de la pandemia impiden realizar muchas de las actividades que tenemos por costumbre realizar, tanto en la escuela como con la familia.

Os pasamos varios modelos de decoración, tanto para el alumnado de primaria como para el de infantil. Estos modelos se tienen que imprimir en una hoja DIN-A 4, recortarlos y utilizarlos como plantilla sobre goma EVA. Luego se debe recortar la goma EVA para montar la figura del modelo elegido.

Serán las niñas y los niños que deberán llevar las figuras terminadas a su clase antes del viernes 11 de diciembre. Los miembros de APIMA las recogeremos de clase con la colaboración de los profesores y las utilizaremos para decorar la escuela para Navidad.

Vuestra participación y complicidad es fundamental para acercar la Navidad a nuestra Escuela.